Je farmaceutisch dossierJe Farmaceutisch Dossier 

Een noodzaak

Telkens als wij je een geneesmiddel afleveren, waken wij over je veiligheid. Wij gaan na of alle geneesmiddelen die je gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.Om je een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat wij registreren welke geneesmiddelen je gebruikt. Dit doen we in je farmaceutisch dossier.Wij gebruiken dit farmaceutisch dossier enkel om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor je, om bijwerkingen en interacties (wisselwerkingen) met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Een verplichting

Wanneer je met een doktersvoorschrift bij ons komt, zijn we wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in je farmaceutisch dossier. Naast je identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen, de dosering en de datum van aflevering geregistreerd.Wij mogen daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van je gezondheid. Door aanvullende gegevens in verband met eventuele allergieën, intolerantie en/of chronische aandoeningen aan je dossier toe te voegen, voorkomen we dat we geneesmiddelen afleveren die niet geschikt zijn voor je. Bepaalde geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Je rechten

Je kunt bij ons steeds je Farmaceutisch Dossier inkijken en indien je dit nodig vindt, kan je een afschrift vragen.

Mocht je om één of andere reden verkiezen dat we géén bijkomende gegevens in je dossier bijhouden, dan kan je ons dit laten weten. Je krijgt dan een formulier dat je moet invullen en ondertekenen om je weigering te bevestigen.

In het belang van je gezondheid, en om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke farmaceutische zorg kunnen verlenen, raden we je aan deze bijkomende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken.

Veiliger medicijngebruik

Geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten

Je contactgegevens 

Gegevens zoals je adres, telefoonnummer of e-mail maken het mogelijk om je te contacteren wanneer dit nodig is.

Wanneer jijzelf niet gecontacteerd kan worden (bv. een baby of een demente ouder), worden de naam en telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen in het dossier.

Allergieën

Als je allergisch bent voor bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen kan de apotheker nakijken welke producten voor jou geschikt zijn. Een voedselallergie geef je ook aan, sommige geneesmiddelen bevatten lactose of gluten.

Gezondheidstoestand of gekende ziektes

 • Astma;
 • Maagklachten;
 • Hoge bloeddruk;
 • Depressie;
 • Diabetes;
 • Epilepsie;
 • Open of gesloten-hoekglaucoom;
 • Hypertensie;
 • Prostaathypertrofie;
 • Leverinsufficiëntie;
 • Nierinsufficiëntie;
 • G6PD-deficiëntie;
 • Ziekte van Parkinson;
 • Fotodermatose;
 • Fenylketonurie.

Vermeld ook of je contactlenzen draagt, zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zijn mijn gegevens veilig?

Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. De gegevens van je farmaceutisch dossier worden volledig beveiligd bijgehouden. Wij als apotheker en al onze medewerkers zijn daarnaast ook gebonden aan beroepsgeheim.

Bijkomende informatie in verband met je gezondheid kunnen niet opgevraagd worden bij je arts,wij baseren ons volledig op de informatie die je zelf verstrekt.

Indien je naar meerdere apotheken gaat, zal er in iedere apotheek een nieuw farmaceutische dossiers geopend worden op jouw naam. Een apotheker is immers wettelijk verplicht om gegevens bij te houden betreft de aflevering van geneesmiddelen op voorschrift.

Om er zeker van te zijn dat je geen problemen krijgt wanneer je geneesmiddelen neemt, doe je er in ieder geval beter aan om je tot één vaste apotheek te beperken. Kies dus voor een huisapotheker.

Koop je geneesmiddelen bij een apotheek van wacht, aarzel dan niet om dit achteraf aan je vaste apotheker te melden.

Wanneer je verhuist, is het niet mogelijk om een farmaceutisch dossier via elektronische weg door te mailen. Je kan je apotheker vragen om een exemplaar van je dossier af te drukken zodat je het aan je nieuwe apotheker kunt overhandigen.

Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier. 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van gezondheidsinformatie en -tips in onze blogs en nieuwigheden in de apotheek? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.  

Meest Recente Posts

In de kijker